Connect with us

VALORANT Guide

อธิบาย ระบบ RANK อัปเดตใหม่ ของเกม VALORANT

อัปเดตใหม่มาเเล้ว ระบบมีการปรับเปลื่ยนอะไรบ้าง บทความนี้มีคำตอบให้คุณ